icon

 

常德烟草机械有限责任公司

2017年招聘面试入围名单公示

 

    常德烟草机械有限责任公司2017年度招聘笔试阅卷工作已经结束,本次招聘面试入围人员是根据招聘公告确定的面试入围比例以及考生的笔试成绩确定的,现将招聘面试入围人员名单予以公布,公示期为:20161226-30日,具体情况详见附表。请面试入围人员按照招聘公告的要求准备相应的资格审查材料,现场资格审查及面试时间、地点另行通知,请密切关注。

   成绩咨询电话:0736-7152512

  附表:《常德烟草机械有限责任公司2017年招聘面试入围名单》
                                                      常德烟草机械有限责任公司

                                                 2016年1223