icon


关于二级建造师打印

报名表相关事项的通知

  

为保障二级建造师和公务员考试报名平稳进行,减少报名期间网报系统和网站压力,请各位考生报名期间暂不打印报名表,报名表打印推迟到准考证打印期间进行,具体打印时间为20165232016531日。

                   

                                                       湖南人事考试院

                                                        2016年311

 

B: CPU: 0.09%, 内存: 3.98% A: CPU: 14.42%, 内存: 3.97% D:405毫秒